ریال100,000
سالانه
پلن 1
فضا 100 مگابایت
پهنای باند 10 گیگابایت
تعداد دیتابیس 2 عدد
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس
ریال180,000
سالانه
پلن 2
فضا 250 مگابایت
پهنای باند 15 گیگابایت
تعداد دیتابیس 5 عدد
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس
ریال270,000
سالانه
پلن 3
فضا 500 مگابایت
پهنای باند 100 گیگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس
ریال390,000
سالانه
پلن 4
فضا 1000 مگابایت
پهنای باند 150 گیگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس
ریال650,000
سالانه
پلن 5
فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 300 گیگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس
ریال900,000
سالانه
پلن 6
فضا 3000 مگابایت
پهنای باند 350 گیگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس
ریال1,150,000
سالانه
پلن 7
فضا 4000 مگابایت
پهنای باند 400 گیگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس
ریال1,400,000
سالانه
پلن 8
فضا 5000 مگابایت
پهنای باند 500 گیگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس